ΑΡΘΡΑ

Οἰκουμενιστικὸς Σταθμός: 11η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ «Π.Σ.Ε.» στὴν Καρλσρούη τῆς Γερμανίας

Πρὸ ἑξαμήνου, πραγματοποιήθηκε ἕνα μεῖζον Οἰκουμενιστικὸ γεγονὸς πολὺ μεγάλης σημασίας καὶ βαρύτητος, τὸ ὁποῖο μᾶλλον δὲν προσέχθηκε μέσα στὸν καταιγισμὸ τόσων ἄλλων ἀποπροσανατολιστικῶν συμβάντων: ἡ 11η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν» στὴν Καρλσρούη τῆς Γερμανίας. Πρὶν ὅμως νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ αὐτό, θεωροῦμε καλὸ νὰ κάνουμε μιὰ σύντομη ἀναδρομὴ στὴν μέχρι τώρα ἐξέλιξη, γιὰ νὰ […]

Οἰκουμενιστικὸς Σταθμός: 11η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ «Π.Σ.Ε.» στὴν Καρλσρούη τῆς Γερμανίας περισσότερα »

Γιὰ τὸν καταστροφικὸ σεισμὸ

Ὁ καταστροφικὸς σεισμὸς ποὺ ἔπληξε στὶς 6-2-2023 Τουρκία καὶ Συρία δημιουργεῖ σὲ κάθε εὐαίσθητο ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως καὶ πίστεως αἰσθήματα δέους καὶ συμπόνιας. Οἱ βουλὲς τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνεξιχνίαστες. Ἡ θεία Πρόνοια λειτουργεῖ πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καὶ ἄν οἱ τρόποι της φαίνονται κάποτε σκληροὶ καὶ ἀκατανόητοι. Οἱ φυσικὲς καταστροφὲς ἐκπέμπουν τὸ ἠχηρὸ

Γιὰ τὸν καταστροφικὸ σεισμὸ περισσότερα »

Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα πιστῶν

Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος – Πῶς πρέπει νὰ ντυνόμαστε στὸν σημερινὸ κόσμο, δηλαδὴ στὸν χῶρο ἐκτὸς Ἐκκλησίας;             Ἡ ἐνδυμασία πέρα ἀπὸ τὴν πρακτικὴ ἀνάγκη καλύψεως καὶ προστασίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ καιρικὰ φαινόμενα, ἔχει καὶ τὴν ἔννοια τοῦ αὐτοσεβασμοῦ, ὅπως καὶ τῆς ἀποδόσεως τιμῆς καὶ σεβασμοῦ ἔναντι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ποὺ μᾶς

Ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα πιστῶν περισσότερα »

Ἐπίκαιρη Προφητικὴ προειδοποίηση

Ὡς γνωστόν, σὲ περιόδους μεγάλων κρίσεων καὶ ἀναστατώσεων στὸν παλαιὸ Ἰσραήλ, ὁ Θεὸς ἔστελνε τοὺς Προφῆτες Του γιὰ νὰ μεταφέρουν τὸ ἅγιο Θέλημά Του. Γιὰ νὰ ὑποδείξουν τὰ λάθη καὶ τὰ πάθη τῶν ἀνθρώπων, ὅσων ἦταν σὲ ὑπεροχικὴ θέση, ὅπως καὶ ὅλου τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ κάθε ἑνὸς προσωπικά, προκειμένου νὰ ἐπέλθει διόρθωση καὶ μετάνοια

Ἐπίκαιρη Προφητικὴ προειδοποίηση περισσότερα »

Ἡ Πανθρησκειακὴ ἀποστασία καλπάζει…

ΟΠΩΣ εἶναι γνωστόν, ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐδῶ καὶ μισὸν αἰῶνα ἔχει πραγματοποιήσει ἕνα ἐντυπωσιακὸ ἄνοιγμα πρὸς τὰ ἄλλα θρησκεύματα, πρὸς τὴν λεγομένη «Οἰκουμένη ὅλων τῶν μεγάλων θρησκειῶν», μὲ καθαρὰ ἐγκόσμιους στόχους. Προέβη σὲ μία μετάθεση, σὲ μία «πελώρια μετάβαση» ὡς πρὸς τὴν βάση ἑνότητος τῶν ἀνθρώπων: ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Θεανθρώπου Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, πρὸς ἕνα

Ἡ Πανθρησκειακὴ ἀποστασία καλπάζει… περισσότερα »

Γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας στὴν Ἐκκλησία

ΕΠΕΙΔΗ ἀπὸ διάφορα γεγονότα ἐσχάτως διαφάνηκε ὅτι ὑπάρχει καὶ ἐπικρατεῖ μεγάλη σύγχυση στοὺς πιστούς, ὅπως καὶ ἄγνοια βασικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως σχετικὰ μὲ τὴν θέση τοῦ τοπικοῦ Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως στὰ πράγματα τῆς Ἐπισκοπῆς του, καὶ μάλιστα τῆς στάσεώς του ἔναντι ὅσων ἀποσχίζονται ἀδικαιολόγητα ἀπὸ τὴν ἑνότητα μαζί του, ὀφείλουμε νὰ ἀποσαφηνίσουμε τὰ ἑξῆς: Τὸ

Γιὰ μιὰ καλύτερη κατανόηση τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας στὴν Ἐκκλησία περισσότερα »

Ἀγώνας καὶ Ἀγωνία γιὰ τὴν Ἐλευθερία

Ὁμιλία Σεβ/του Μητροπολίτου ΓΟΧ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚλήμεντοςΚεντρικὴ Πλατεῖα Λαρίσης, Κυριακή, 5/18-9-2022 Ἀγαπητοὶ συμπολῖτες, ἀδελφοί, κυρίες καὶ κύριοι·           Βρίσκομαι ἐδῶ καλεσμένος ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς τῆς Ἐκδήλωσής μας ὡς πνευματικὸς ταγός, ὡς Ἀρχιερέας τοῦ Ποιμνίου τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ποὺ εἴμαστε Ἀντι-οικουμενιστές, γιὰ νὰ καταθέσω τὴν μαρτυρία μου, χωρὶς καμμία κομματικὴ χροιὰ σὲ

Ἀγώνας καὶ Ἀγωνία γιὰ τὴν Ἐλευθερία περισσότερα »

Περὶ πνευματικῆς φρονήσεως καὶ διακρίσεως

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπευθυνόμενος στοὺς Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς του, στοὺς «ὁδηγοὺς» τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔδιναν σημασία σὲ ἐπουσιώδεις διατάξεις τοῦ Νόμου καὶ παρέβλεπαν τὰ κύρια σημεῖα του, ἔψεξε αὐτοὺς δεόντως: «Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνιθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα

Περὶ πνευματικῆς φρονήσεως καὶ διακρίσεως περισσότερα »

Μήνυμα στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· Λόγῳ δυσκολίας ἀπὸ ἴωση ποὺ μὲ προσέβαλε τὶς τελευταῖες ἡμέρες, δὲν δύναμαι νὰ βρίσκομαι ἀνάμεσά σας στὴν Πανήγυρη τοῦ Ναοῦ μας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα. Παρὰ τὴν λύπη μου, μὲ παρηγορεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι παρακαλεῖτε στὴν προσευχή σας καὶ γιὰ ἐμένα τὸν ἐλάχιστο ὥστε νὰ λάβω τὴν εὐλογία τῆς Ἁγίας

Μήνυμα στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς περισσότερα »

Σημεῖο τῶν καιρῶν: Προβολὴ διαστροφῆς ἀπὸ ἐπίσημα χείλη

ΣΤΙΣ θλιβερὲς ἡμέρες μας ἐκπληρώνεται ὁ προφητικὸς λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἄνδρες μεταξὺ τῶν φερομένων ὡς Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι θὰ λαλοῦν διεστραμμένα, διαστρεβλώνοντας τὴν Ἀλήθεια γιὰ νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς πολλοὺς (βλ. Πράξ. 20:30). Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία ἀνήκει ἀναμφίβολα μητροπολίτης τοῦ Νέου Ἡμερολογίου, ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μακρόχρονη Οἰκουμενιστικὴ

Σημεῖο τῶν καιρῶν: Προβολὴ διαστροφῆς ἀπὸ ἐπίσημα χείλη περισσότερα »

Scroll to Top