ΑΡΘΡΑ

Ποιὰ εἶναι ἡ στάση καὶ συμπεριφορά μας μέσα στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ

            ΕΔΩ στὴν ἁμαρτωλή μας γῆ, ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι ὁ τόπος ὅπου μποροῦμε νὰ βροῦμε καταφύγιο ἀπὸ τὶς καταιγίδες τῆς ζωῆς. Εἶναι τὸ ἀσφαλὲς Λιμάνι τῆς Σωτηρίας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιὰ εἰκόνα τοῦ Οὐρανοῦ στὴν γῆ, ὅπου ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ὁ ἴδιος, ὁ Σωτῆρας μας Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι παρὼν […]

Ποιὰ εἶναι ἡ στάση καὶ συμπεριφορά μας μέσα στὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ περισσότερα »

«Τῆς μετανοίας ζηλωτὰς ἀνάδειξον ἡμᾶς, Κύριε!»

Ὁμιλία στὴν Κατανυκτικὴ Ἐκδήλωση ΣαρακοστῆςΕ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν – Ὁσίας Μαρίας τῆς ΑἰγυπτίαςΚαθεδρικὸς Ἱ. Ναὸς Εὐαγγελιστρίας Λαρίσης, 8/21-4-2024 +Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· Α. Ἡ χάρις τῆς μετανοίας             Ἡ κατανυκτικὴ περίοδος τοῦ Τριωδίου ἀρχίζει, ὡς γνωστόν, μὲ τὸ περίφημο τροπάριο: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα!». Γιατί παρακαλοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ

«Τῆς μετανοίας ζηλωτὰς ἀνάδειξον ἡμᾶς, Κύριε!» περισσότερα »

Εὐλογία Ἀγάπης ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ

Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος                 ΤΟ ἔργο καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ μεγάλου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀποτελεῖ, ὡς γνωστόν, μία δεύτερη νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας, μετὰ τὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ τοῦ Θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης διετύπωσε αὐθεντικὰ τὴν Πίστη, βασιζόμενος στὴν Πατερικὴ Παράδοση

Εὐλογία Ἀγάπης ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ περισσότερα »

Ἀπόσπασμα παλαιότερης ἑσπερινῆς Ὁμιλίας στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη (Η΄ Λουκᾶ)

Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης και Πλαταμώνος Κλήμεντος Ένας νομικός, λέει το άγιο Ευαγγέλιο, δηλαδή ένας κάτοχος του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, ένας νομοδιδάσκαλος, όχι δηλαδή δικηγόρος όπως θα λέγαμε σήμερα με την σημερινή σημασία της λέξεως, «πειράζει» τον Κύριο. Δηλαδή είναι, όπως λέγουν οι Άγιοι, υπερήφανος και υπερφίαλος -αν και πανούργος και δολερός- και θέλει ν’

Ἀπόσπασμα παλαιότερης ἑσπερινῆς Ὁμιλίας στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη (Η΄ Λουκᾶ) περισσότερα »

Θλιβερὰ Οἰκουμενιστικὰ δρώμενα καὶ τὸ ἐπιτακτικὸ χρέος Ὀρθοδόξου ἐμμονῆς

            ΕΔΩ καὶ ἕναν αἰῶνα κηρύξεως τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐφαρμόζεται μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο καὶ συχνότητα ἡ ἔκφρασή του διὰ κοινῶν συναντήσεων καὶ δράσεων, ὅπως καὶ διὰ κοινῶν τελετουργιῶν καὶ προσευχῶν ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντας εἰς αὐτόν. Οἱ ἐξ ὀρθοδόξων Οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ ποικίλης ἀποχρώσεως ἑτερόδοξοι (Παπικοί, Ἀντιχαλκηδόνιοι, Ἀγγλικανοί, Προτεστάντες κ.λπ.) συναγελάζονται καὶ συμπροσεύχονται σὲ κάθε

Θλιβερὰ Οἰκουμενιστικὰ δρώμενα καὶ τὸ ἐπιτακτικὸ χρέος Ὀρθοδόξου ἐμμονῆς περισσότερα »

Απόσπασμα παλαιότερης Ομιλίας στο Ευαγγέλιο της Παραβολής του Σπορέως (Δ’ Λουκᾶ)

Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, θα ασχοληθούμε λίγο με το άγιο Ευαγγέλιο που αναγνώσθηκε σήμερα, Κυριακή του Σπορέως. Ο λόγος του Θεού είναι η σπορά που ο Θεός ο ίδιος καταπέμπει, δικός του είναι ο σπόρος, δικός του είναι ο λόγος κι εμείς απλώς τον διακονούμε, εμείς απλώς

Απόσπασμα παλαιότερης Ομιλίας στο Ευαγγέλιο της Παραβολής του Σπορέως (Δ’ Λουκᾶ) περισσότερα »

Απόσπασμα παλαιότερης Ομιλίας στο Ευαγγέλιο της αναστάσεως του υιού της χήρας της Ναΐν (Γ’ Λουκᾶ)

Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, ακούσαμε την ευαγγελική περικοπή που ο Κύριός μας ανέστησε τον υιό της χήρας στο χωριό Ναΐν στην αγία γη. Και αυτό έγινε όταν πριν από δύο χιλιάδες χρόνια ο Κύριός μας, όπως είπε το άγιο Ευαγγέλιο κι όπως ομολόγησε ο λαός που ήταν

Απόσπασμα παλαιότερης Ομιλίας στο Ευαγγέλιο της αναστάσεως του υιού της χήρας της Ναΐν (Γ’ Λουκᾶ) περισσότερα »

Ὁ Πανάγιος Σταυρὸς σώζει

Ἡ ἔλευση τῆς Ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στὴν Ἐκκλησία μας εἶναι κατὰ τὴν Ὑμνολογία της γεγονὸς ἀγαλλιάσεως καὶ εὐφροσύνης οὐρανοῦ καὶ γῆς. Διότι ὅσοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ προσέρχονται στοὺς Ναοὺς γιὰ νὰ τὸν κατασπασθοῦν μὲ εὐλάβεια καὶ φόβο Θεοῦ, λαμβάνουν ἁγιασμὸ χάριτος. Ἡ ἐπαφὴ μὲ τὰ σύμβολα τῆς Πίστεώς μας, τὰ ὁποῖα

Ὁ Πανάγιος Σταυρὸς σώζει περισσότερα »

Ὁμιλία στὸ Συλλαλητήριο κατὰ τοῦ ψηφιακοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀνθρώπου

Λάρισα, Κεντρικὴ Πλατεῖα, Κυριακὴ 11/24-9-2023 +Μητροπολίτου ΓΟΧ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εὐγενεῖς συμπολῖτες καὶ συμπολίτισσες·             Ἕνα προσκλητήριο μᾶς κάλεσε ἐδῶ στὸ κέντρο τῆς πόλης μας, στὴν Θεσσαλικὴ πρωτεύουσα, σὲ μέρες δύσκολες. Συγκεντρωθήκαμε ἀπὸ ἀνάγκη ἐσωτερική, γιὰ νὰ ἐξωτερικεύσουμε τὶς σκέψεις καὶ ἐπιφυλάξεις μας, γιὰ νὰ συμπαρηγορηθοῦμε καὶ ἐνισχυθοῦμε, γιὰ νὰ συμπροβληματισθοῦμε καὶ

Ὁμιλία στὸ Συλλαλητήριο κατὰ τοῦ ψηφιακοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀνθρώπου περισσότερα »

Γιὰ τὴν νέα θεομηνία

Μεγάλη θλίψη καὶ ὀδύνη ἐπικρατεῖ στὴν χώρα μας ἀπὸ τὴν νέα δοκιμασία τῆς φοβερῆς κακοκαιρίας ποὺ τὴν ἔπληξε. Μετὰ τὸν παρατεταμένο καύσωνα καὶ τὶς καταστροφικὲς πυρκαγιές, ἦλθαν πρωτοφανεῖς νεροποντὲς καὶ προξένησαν καταστροφικὲς πλημμύρες. Ἰδίως ἡ Θεσσαλία μὲ τὸν πλούσιο κάμπο της μετατράπηκε σὲ μιὰ ἀπέραντη λίμνη μὲ ἀπίστευτες ζημιές. Γιὰ τὴν Βιβλικὴ αὐτὴ καταστροφὴ ἀνυπολόγιστων

Γιὰ τὴν νέα θεομηνία περισσότερα »

Scroll to Top