ΚΕΙΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Μέρος 5ο)

ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (+1985) 5. Το ζήτημα της ελεύθερης βούλησης Η αιτιοκρατία[1] και η ανάλυσή της. Η ψευδής και η αληθινή έννοιατης αναιτιοκρατίας. Η επιρροή στα κίνητρά μας και η ελευθερία επιλογής. Η συνείδηση της ελευθερίας μας και το γεγονός της μετάνοιας. Γνωρίζουμε ήδη ότι ένας άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του μόνο …

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Μέρος 5ο) περισσότερα »

Φωνάζει ὁ κλέφτης νὰ φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης…

Ἀναδημοσιεύουμε τὸ κάτωθι κείμενο, τὸ ὁποῖο λάβαμε ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὀρθοδοξία Πολεμουμένη» τοῦ μακαριστοῦ ἤδη Ζηλωτοῦ Ἱερομονάχου Θεοδωρήτου Ἁγιορείτου (σελ. 61-65, Ἀθῆναι 2007), τὸ ὁποῖο ἀσχολεῖται μὲ τὸ πάντοτε ἐπίκαιρο ζήτημα τῆς ἀμφισβητήσεως τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν Καινοτόμο Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου Ἑλλάδος. Στὸ κείμενο αὐτὸ παρέχεται …

Φωνάζει ὁ κλέφτης νὰ φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης… περισσότερα »

Ἔλα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ γενοῦ ἄνθρωπος!

Ποῦ περιπατεῖς, ὦ ἄνθρωπε τώρα; Εἰς τὴν ἀγοράν; Καὶ τί θέλεις νὰ συνάξῃς ἐκεῖ; Λάσπην καὶ πηλόν; Ἀλλὰ καλλίτερα ἔλα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἔπαρε ἀπὸ ἐμὲ μῦρον. Τί συνάζεις χρήματα ὅπου χάνονται; Τί θέλεις τὴν φιλαργυρίαν; Ὅπου εἶναι ἕνας δυνάστης; Τί θέλεις ταῖς ἐξουσίαις, ποὺ χάνονται; Τί συναθροίζεις πολλὴν περιουσίαν, ὅπου εἶναι σήμερον, καὶ …

Ἔλα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ γενοῦ ἄνθρωπος! περισσότερα »

Πῶς μποροῦμε ν’ ἀποκτήσουμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα

Τὰ γνωστὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ μέσα γιὰ τὴν ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τῶν ἱερῶν Γραφῶν καὶ τὴν πείρα τῶν μεγάλων ἅγιων, εἶναι τὰ ἑξῆς: Ἡ καθαρὴ καρδιὰ καὶ τὸ ἁγνὸ σῶμα. Ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἡ ὑπακοὴ στὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευχή. Ἡ καθημερινὴ αὐταπάρνηση. Ἡ ἀνάγνωση καὶ ἀκρόαση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τὰ …

Πῶς μποροῦμε ν’ ἀποκτήσουμε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα περισσότερα »

Πρὸς πλανώμενον θεολόγον

Δημοσιεύουμε ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα κείμενα τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου Νασλίμη (+13.7.1973 ἐκ.ἡμ.), τὸ ὁποῖο ἔγραψε ἀκόμη ὡς λαϊκός, δημοσιευθὲν στὸ τότε ἐπίσημο ὄργανο τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος «Κῆρυξ τῶν Ὀρθοδόξων» (ἀρ.φ. 126/ 11-24.9.1933). Τὸ κείμενο εἶναι ἀπολογητικῆς φύσεως καὶ ἀπευθύνεται σὲ κάποιον «πλανώμενον θεολόγον» τοῦ Νέου ἡμερολογίου, χωρὶς νὰ τὸν κατονομάζει, …

Πρὸς πλανώμενον θεολόγον περισσότερα »

Ὁ προσανατολισµὸς ἐν τῇ Λατρείᾳ

Λανθασμένος προσανατολισμὸς ἐπισκόπου τῆς Καινοτόμου ἐκκλησίας,ὁ ὁποῖος διαδίδεται ὅλο καὶ περισσότερο στὸν χῶρο τους [σημ.επιμ.κειμ.]. ὑπὸ τοῦ ἀρχιµ. Νικοδήµου Μπαρούση Τὸ πρόβλημα τῆς θέσεως τοῦ λειτουργοῦ καὶ τῶν πιστῶν κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς θείας Εὐχαριστίας δύναται νὰ εὕρῃ ἱκανοποιητικὴν ἀπάντησιν, ὅταν αὐτὸ τεθῇ ἐντὸς τοῦ γενικωτέρου πλαισίου τῆς λατρευτικῆς τοποθετήσεως τῶν χριστιανῶν. Ὁ προσανατολισμὸς ἐν …

Ὁ προσανατολισµὸς ἐν τῇ Λατρείᾳ περισσότερα »

Ἡ οὐσία τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς

Οἱ Χριστιανοὶ ἀποδίδουν σημασία στὴν χριστιανικὴ ἀνατροφή, ὅμως δὲν φθάνουν μέχρι τέλους. Διότι ἀφήνουν ἀπαρατήρητα τὰ πιὸ οὐσιώδη καὶ δυσκολώτερα σημεῖα τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς καὶ περιορίζονται μόνον στὰ ἐλαφρότερα, τὰ ἐπιφανειακὰ καὶ ἐξωτερικά. Ἡ ἀτελὴς αὐτὴ ἀνατροφὴ διαμορφώνει πρόσωπα ἱκανὰ μὲν νὰ ἐκτελοῦν κατὰ γράμμα τὴν ἐξωτερικὴ τάξη μιᾶς εὐσεβοῦς ζωῆς, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν …

Ἡ οὐσία τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς περισσότερα »

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Μέρος 4ο)

Αγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου της Ρωσικής Διασποράς 4. Ο αποκαλυφθείς Νόμος Η ανεπάρκεια ενός εσωτερικού νόμου. Η σημασία για εμάςτου Μωσαϊκού και του Ευαγγελικού Νόμου. Το καθήκον της επίγειας ζωής του ανθρώπου είναι να προετοιμαστεί για την αιώνια σωτηρία και ευδαιμονία. Για να γίνει αυτό, ο άνθρωπος πρέπει να ζει ως άγιος και άμεμπτος, με άλλα …

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (Μέρος 4ο) περισσότερα »

Για την μετά θάνατον ζωή

Αρχιεπίσκοπος Ναθαναήλ [Ρωσικής Διασποράς, +1986] Πιστεύουμε ότι η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό δε διακόπτεται μετά το θάνατο. Μετά το κατώφλι του θανάτου η ψυχή, που αγαπάει και είναι πιστή στον Θεό, θα ζει μέσα στη μεγάλη χαρά και την ευτυχία της επικοινωνίας με τον Θεό. Και πιστεύουμε ότι όλες οι χαρές, όλη η …

Για την μετά θάνατον ζωή περισσότερα »

Ἅγιος Συμεὼν ὁ ἀνυπόδητος – Γερακάρι Λάρισας

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΧΙΤΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΥ Στήν ἐπαρχία Ἁγιᾶς-Λαρίσης, 1 χιλιόμετρο Β.Α. τοῦ χωριοῦ Γερακάρι βρίσκεται τό Βαθύρεμα. Στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας ἦταν Κεφαλοχῶρι καί παράλληλα διοικητικό καί οἰκονομικό κέντρο τῆς ἐπαρχίας. Καταστράφηκε περίπου στά 1680 μετά ἀπό θανατηφόρο ἐπιδημία καί οἱ κάτοικοί του κατέφυγαν στά γύρω χωριά. Σήμερα στό χῶρο αὐτό σώζονται ἐρείπια σπιτιῶν ἐκείνης …

Ἅγιος Συμεὼν ὁ ἀνυπόδητος – Γερακάρι Λάρισας περισσότερα »

Scroll to Top