ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·             Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιά, ἀξιωθήκαμε νὰ φθάσουμε στὴν μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου.             Ἄν καὶ εἴχαμε μιὰ δύσκολη καλοκαιρινὴ περίοδο, μὲ μεγάλη ζέστη, παρατεταμένο καύσωνα, συνεχεῖς πυρκαγιὲς καὶ ἄλλες καταστροφές, τοπικὰ καὶ παγκόσμια, ἐν τούτοις ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἐπέτρεψε νὰ …

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περισσότερα »

Ἐγκύκλιος Περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί,Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· ΕΝΑ ἀπὸ τὰ Μυστήρια τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, τὸ ὁποῖο καλεῖται «Μέγα» (Ἐφ. 5:32). Πρόκειται γιὰ τὴν εὐλογία τοῦ ἑκουσίου καὶ ἰσοβίου δεσμοῦ τῶν συζύγων, ἑνὸς ἀνδρὸς καὶ μιᾶς γυναικός, μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ὁ ἔγγαμος βίος τους νὰ …

Ἐγκύκλιος Περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου περισσότερα »

Ἐγκύκλιος Ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ

Ἐπετειακὴ ἀναδημοσίευσις ἑνὸς ἰδιαίτερα ἐπικαίρου κειμένου Εἰσαγωγικὰ τοῦ Ἐπιμελητοῦ τῆς ἀναδημοσιεύσεως ΠΡΙΝ ἀπὸ 40 χρόνια, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1983, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἀδελφῆς Ὀρθόδοξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ, ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Φιλάρετο (+1985, εὕρεσις ἀφθάρτου Λειψάνου: 1998, Διακήρυξις Ἁγιότητος: 2008) καὶ τῇ συμμετοχῇ 13 ἀκόμη Ἀρχιερέων, συνῆλθε σὲ Συνοδικὴ Συνεδρίαση στὴν …

Ἐγκύκλιος Ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ περισσότερα »

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2023

«Ὁ Ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρτίᾳ»! (Ἀναστάσιμο στιχηρὸ δ’ ἤχου) Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·             Ο ΣΩΤΗΡΑΣ καὶ Θεραπευτὴς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπὸ ὑπερβολὴ ἀγαθότητος καὶ εὐσπλαγχνίας ἦλθε «μεθ’ ἡμῶν» καὶ ὑπέστη πάθος φρικτό, αἰσχύνη ὕβρεων καὶ σταυροῦ, θάνατο καὶ ταφή, ὥστε νὰ νικήσει κατὰ κράτος τὸν ἐχθρὸ διάβολο, …

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2023 περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023 Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·             Ἔφθασε καὶ πάλιν «ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή»! Ὁ καιρὸς τῆς μεγάλης Νηστείας καὶ τῆς ἀληθινῆς ἐγκρατείας· ὁ χρόνος ποὺ φέρνει νίκες κατὰ δαιμόνων καὶ ἑλκύει τὴν χαρμόσυνη προσέγγιση τῶν Ἀγγέλων· τὸ διάστημα ποὺ δυναμώνει τὴν προσευχητικὴ παρρησία ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ προσκαλεῖ τὸ πλούσιον …

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περισσότερα »

Μήνυμα ἁγίων Θεοφανίων

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· ΦΘΑΣΑΜΕ σὺν Θεῷ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου μὲ τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν ἁγίων Θεοφανίων, σύμφωνα μὲ τὴν ἑορτολογικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Καὶ εἴμαστε εὐγνώμονες στὸν Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ δωρεά Του κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους 2023. Σήμερα πράγματι συνεορτάζουν «τὰ ἄνω τοῖς κάτω», …

Μήνυμα ἁγίων Θεοφανίων περισσότερα »

Ἐγκύκλιος στὴν Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως τῆς Θεοτόκου

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί· Ἔφθασε σὺν Θεῷ ἡ εὐφρόσυνη ἡμέρα τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως. Τὴν ἀναμέναμε ἐγκαρδίως, προετοιμαζόμενοι κατὰ δύμαμιν μὲ τὴν καθαρτικὴ νηστεία, τὴν ψυχοτρόφο προσευχή, τοὺς θαυμασίους Παρακλητικοὺς Κανόνες τῆς Παναγίας ποὺ ψάλλαμε κάθε ἀπόγευμα. Παρὰ τὴν θερινὴ ζέστη καὶ τοὺς ποικίλους πειρασμούς, οἱ ὁποῖοι στὴν νηστεία μᾶλλον ἀγριεύουν, …

Ἐγκύκλιος στὴν Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως τῆς Θεοτόκου περισσότερα »

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς περιόδου τοῦ θέρους

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι· Χριστὸς Ἀνέστη! ΕΙΝΑΙ γνωστὸ καὶ παραδεκτὸ ὅτι ὑφίσταται στὸν ἄνθρωπο ἡ ἀνάγκη γιὰ ξεκούραση, ἀνάπαυλα καὶ διακοπὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία καὶ τὸν συνηθισμένο ρυθμὸ τῆς ζωῆς του. Ἡ φύση ἰδίως στὴν πατρίδα μας καὶ μάλιστα κατὰ τὴν θερινὴ περίοδο, δίνει πλούσιες τὶς χαρές της στὸ βουνό, στὴν ἐξοχή, …

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς περιόδου τοῦ θέρους περισσότερα »

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2022

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, φθάσαμε γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ στὸ κατώφλι τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Δόξα καὶ εὐχαριστία πρέπει στὴν θεία Μεγαλωσύνη γιὰ τὴν εὐλογημένη αὐτὴ δωρεά! Σὰν νέος Ἐπίσκοπος καὶ Πνευματικὸς πατέρας σας, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπενθυμίσω ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ αὐτῇ, ὅτι …

Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2022 περισσότερα »

Ἐνθρονιστήριος Λόγος Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος

Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς Εὐαγγελισμοῦ τῆς ΘεοτόκουΛάρισα, Τρίτη, 26-1/8-2-2022 Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικε, Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀδελφοί, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Μητέρες, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές· Μὲ τὸ ἄπειρο ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας καὶ τὴν κανονικὴ ψῆφο τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἀνέρχομαι …

Ἐνθρονιστήριος Λόγος Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος περισσότερα »

Scroll to Top