ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Συνοδικὸ Ἀναστάσιμο Μήνυμα

«Προφθάσαι τὴν ἔνδοξον καὶ ἁγίαν Ἀνάστασιν,τὸ Πάσχα τὸ μυστικόν, δι΄ οὗ Ἀδὰμἐπανῆλθεν εἰς τὸν Παράδεισον»(Στιχ. Ἑσπ. Πέμ. γ’ ἑβδ. Νηστειῶν) Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι·             ΦΘΑΣΑΜΕ καὶ πάλι στὸ ἅγιον Πάσχα, στὴν ἀπερίγραπτη καὶ ἀνέκφραστη χαρὰ γιὰ τὴν νίκη τῆς Ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου. Γευθήκαμε καὶ πάλι Μυστηριακὰ τὴν Οὐράνια Βασιλεία τοῦ […]

Συνοδικὸ Ἀναστάσιμο Μήνυμα περισσότερα »

Ἐγκύκλιος Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·             Εὑρισκόμενοι στὴν παραμονὴ ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, αἰσθανόμαστε εὐγνώμονες στὸν Κύριο καὶ Θεό μας γιὰ τὸ δώρημα τῆς νηστείας καὶ τὴν χάρη τῆς ἐγκρατείας. Διότι μᾶς δίνεται καὶ πάλι ἡ εὐκαιρία νὰ ἀγωνισθοῦμε καὶ νὰ στεφανωθοῦμε, νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὸ κακὸ καὶ νὰ πλησιάσουμε στὸ ἀγαθό.             Τὸ

Ἐγκύκλιος Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2024 περισσότερα »

Μήνυμα Ἁγίων Θεοφανίων

Ἐλασσόνα, Παρασκευή, 6/19-1-2024 +Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·             Εὐχαριστοῦμε τὸν Τριαδικὸ Θεό μας, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐπιτρέπει γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ νὰ τελοῦμε τὴν μεγάλη καὶ ὁλόφωτη ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανίων! Καὶ τοῦτο συμβαίνει γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρονικὰ τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος

Μήνυμα Ἁγίων Θεοφανίων περισσότερα »

Μήνυμα Χριστουγέννων 2023

«Θεὸς τῇ ἀνθρωπίνῃ κατακιρνᾶται φύσει,ἵνα συνεπαρθῇ τῷ ὕψει τοῦ Θεοῦ τὸ ἀνθρώπινον»(Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης) Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·             Ὑποδεχόμενοι μὲ δέος καὶ προσευχητικὴ εὐλάβεια τὸν Κύριο καὶ Θεό μας σὰν Θεάνθρωπο στὴν γῆ μας, στὶς καρδιές μας καὶ στὴν Ἐκκλησία μας, ἀναφωνοῦμε μὲ χαρὰ πνευματική: «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημένος

Μήνυμα Χριστουγέννων 2023 περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·             Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιά, ἀξιωθήκαμε νὰ φθάσουμε στὴν μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου.             Ἄν καὶ εἴχαμε μιὰ δύσκολη καλοκαιρινὴ περίοδο, μὲ μεγάλη ζέστη, παρατεταμένο καύσωνα, συνεχεῖς πυρκαγιὲς καὶ ἄλλες καταστροφές, τοπικὰ καὶ παγκόσμια, ἐν τούτοις ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἐπέτρεψε νὰ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περισσότερα »

Ἐγκύκλιος Περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί,Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· ΕΝΑ ἀπὸ τὰ Μυστήρια τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, τὸ ὁποῖο καλεῖται «Μέγα» (Ἐφ. 5:32). Πρόκειται γιὰ τὴν εὐλογία τοῦ ἑκουσίου καὶ ἰσοβίου δεσμοῦ τῶν συζύγων, ἑνὸς ἀνδρὸς καὶ μιᾶς γυναικός, μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε ὁ ἔγγαμος βίος τους νὰ

Ἐγκύκλιος Περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου περισσότερα »

Ἐγκύκλιος Ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ

Ἐπετειακὴ ἀναδημοσίευσις ἑνὸς ἰδιαίτερα ἐπικαίρου κειμένου Εἰσαγωγικὰ τοῦ Ἐπιμελητοῦ τῆς ἀναδημοσιεύσεως ΠΡΙΝ ἀπὸ 40 χρόνια, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1983, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἀδελφῆς Ὀρθόδοξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ, ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη Φιλάρετο (+1985, εὕρεσις ἀφθάρτου Λειψάνου: 1998, Διακήρυξις Ἁγιότητος: 2008) καὶ τῇ συμμετοχῇ 13 ἀκόμη Ἀρχιερέων, συνῆλθε σὲ Συνοδικὴ Συνεδρίαση στὴν

Ἐγκύκλιος Ἐπιστολὴ τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἐν Διασπορᾷ περισσότερα »

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2023

«Ὁ Ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν, ἀνάστησον ἡμᾶς πεσόντας τῇ ἁμαρτίᾳ»! (Ἀναστάσιμο στιχηρὸ δ’ ἤχου) Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·             Ο ΣΩΤΗΡΑΣ καὶ Θεραπευτὴς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀπὸ ὑπερβολὴ ἀγαθότητος καὶ εὐσπλαγχνίας ἦλθε «μεθ’ ἡμῶν» καὶ ὑπέστη πάθος φρικτό, αἰσχύνη ὕβρεων καὶ σταυροῦ, θάνατο καὶ ταφή, ὥστε νὰ νικήσει κατὰ κράτος τὸν ἐχθρὸ διάβολο,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΜΗΝΥΜΑ 2023 περισσότερα »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023 Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·             Ἔφθασε καὶ πάλιν «ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή»! Ὁ καιρὸς τῆς μεγάλης Νηστείας καὶ τῆς ἀληθινῆς ἐγκρατείας· ὁ χρόνος ποὺ φέρνει νίκες κατὰ δαιμόνων καὶ ἑλκύει τὴν χαρμόσυνη προσέγγιση τῶν Ἀγγέλων· τὸ διάστημα ποὺ δυναμώνει τὴν προσευχητικὴ παρρησία ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ προσκαλεῖ τὸ πλούσιον

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περισσότερα »

Μήνυμα ἁγίων Θεοφανίων

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί· ΦΘΑΣΑΜΕ σὺν Θεῷ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου μὲ τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν ἁγίων Θεοφανίων, σύμφωνα μὲ τὴν ἑορτολογικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Καὶ εἴμαστε εὐγνώμονες στὸν Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ δωρεά Του κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους 2023. Σήμερα πράγματι συνεορτάζουν «τὰ ἄνω τοῖς κάτω»,

Μήνυμα ἁγίων Θεοφανίων περισσότερα »

Scroll to Top