Ἔκδοση πρώτου τεύχους τοῦ Περιοδικοῦ «Ἔπαλξις Ὀρθοδοξίας»

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἑτοιμάσθηκε ἤδη τὸ πρῶτο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος μὲ τὸν τίτλο: «Ἔπαλξις Ὀρθοδοξίας». Περιλαμβάνει τὰ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Μακαριστοῦ Προκατόχου Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου, τὰ τῆς Ἐκλογῆς καὶ Ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου κ. Κλήμεντος, κάποια χαρακτηριστικὰ κείμενα πνευματικοῦ, ἱστορικοῦ, ἀντι-αιρετικοῦ καὶ οἰκοδομητικοῦ περιεχομένου, καὶ ἐπίσης …

Ἔκδοση πρώτου τεύχους τοῦ Περιοδικοῦ «Ἔπαλξις Ὀρθοδοξίας» περισσότερα »