Ὁμιλία Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων, τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 27-5/9-6-2024, μὲ τίτλο: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Ρῶσος ὡς ὑπόδειγμα στὶς ἀποκαλυπτικὲς ἡμέρες μας».

Scroll to Top