Ἑορτὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου

            Τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, 27-5/9-6-2024, ἑόρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου τοῦ Ὁμολογητοῦ καὶ Θαυματουργοῦ στὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος πλησίον τῶν Φαρσάλων.

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος ὁ Κτίτωρ καὶ Ἐφημέριος Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης ἀπὸ τὴν Λάρισα. Παρέστησαν πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα.

            Ἡ Λιτὴ ἐψάλη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἱερᾶς Λιτανείας καὶ πρὸ τοῦ Ναοῦ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. Ἀκολούθησαν τὰ ἀπόστιχα, καὶ πρὸ τοῦ Νῦν Ἀπολύεις, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία.

            Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης συλλειτούργησε μετὰ τοῦ γηραιοῦ π. Γεωργίου Κεπάπογλου καὶ προσῆλθαν ἀρκετοὶ πιστοί. Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβασμιώτατος ἐκφώνησε ἐκτενῆ ἑόρτια ὁμιλία, θίξας πολλὰ καὶ σημαντικὰ θέματα, ἡ ὁποία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ ἐπίκειται ἡ ἀνάρτησή της διαδικτυακῶς.

            Στοὺς πιστοὺς προσεφέρθησαν εὐλογίες καὶ κεράσματα. 

Scroll to Top