Ἑορτὴ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μουζάκι

            Τὴν Δευτέρα, 21-5/3-6-2024, ἑόρτασε ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης στὸ Μουζάκι Καρδίτσης. Ὁ Ναὸς ἐπλήγη δεινῶς ἀπὸ τὶς πλημμύρες τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου καὶ ἔπρεπε νὰ γίνει ἐργώδης προσπάθεια ἀπὸ συνεργία πιστῶν μας, οἱ ὁποῖοι θυσιαστικὰ προσφέρθηκαν γιὰ νὰ φέρουν αὐτὸν σὲ κατάσταση ἐπαναλειτουργίας.

           Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινός. Χοροστάτησε ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης καὶ ἐφημέρευσε ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος ἀπὸ τὴν Λάρισα.

            Ἔψαλαν Ἱεροψάλτες μας καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Λάρισα ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν περιοχή.

            Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Λιτῆς ἔγινε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων ἐκτὸς Ναοῦ καὶ πρὸ αὐτοῦ εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία.

            Ἀκολούθησαν τὰ ἀπόστιχα ἐντὸς καὶ πάλι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ὁμιλία.

            Τὴν πρωία, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θ. Λειτουργία τελέσθηκαν ἀπὸ τὸν Σεβ/το Λαρίσης κ. Κλήμεντα ἐφημεριακὰ καὶ ἐκφωνήθηκε ἑόρτια ὁμιλία, ἡ ὁποία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ πρόκειται νὰ ἀναρτηθεῖ.

Scroll to Top