Ἑορτὴ Πολιούχου Ἁγίου Ἀχιλλείου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ

            Τὴν Τρίτη, 15/28-5-2024, ἑορτάσθηκε ὁ Πολιοῦχος Ἅγιος τῆς πόλεώς μας Λαρίσης Ἱεράρχης Ἀχίλλειος ὁ Θαυματουργός (+355).

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μεγάλος Ἑσπερινὸς στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας στὴν Λάρισα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ καὶ Πρωτ. π. Γεώργιος καὶ παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοί, εὐλογηθείσης καὶ τῆς Ἀρτοκλασίας.

            Ἀνήμερα, ἡ ἑόρτιος Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ/το Λαρίσης κ. Κλήμεντα καὶ τοὺς ὡς ἄνω Πατέρες, μὲ συμμετοχὴ ἀρκετῶν πιστῶν, ἄν καὶ τὸ καθημερινὸν καὶ ἐργάσιμον τῆς ἡμέρας δὲν ἐπέτρεψε τὴν παρουσία μεγάλου πλήθους πιστῶν.

            Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης κατὰ τὴν Ἀπόλυσιν ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία, ἡ ὁποία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ πρόκειται νὰ ἀναρτηθεῖ διαδικτυακῶς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου καὶ ὠφέλειαν τῶν μὴ δυνηθέντων νὰ παραστοῦν πιστῶν μας, ἀλλὰ καὶ εὐρυτέραν γνωστοποίησιν.

            Ἀκολούθως, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου σὲ ὁδοὺς πέριξ τοῦ Ναοῦ, πρὸ αὐτοῦ ἀνεπέμφθη δέησις, καὶ κατόπιν διενεμήθη στὸν Ναὸ τὸ Ἀντίδωρον.

Scroll to Top