Ὁμιλία Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μαζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακὴ Δ΄ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, 13/26-5-2024, μὲ τίτλο: «Νὰ κάνουμε τὸ καλὸ καὶ ὄχι τὸ κακό».

Scroll to Top