Ὁμιλία Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 6/19-5-2024, τῶν Ἁγίων Μυροφόρων καὶ τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Ἰὼβ τοῦ Προφήτου, μὲ τίτλο: «Ὁ Δίκαιος Ἰὼβ ὁ πολύαθλος – Παράδειγμα καρτερίας καὶ ὑπομονῆς».

Scroll to Top