Ὁμιλία Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στἠν Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν 29-4/12-5-2024, μὲ τίτλο: «Πῶς βλέπουμε τὸν Ἀναστάντα Χριστό».

Scroll to Top