Πανήγυρις Ἁγίου Γεωργίου

            Τὴν Δευτέρα τοῦ Πάσχα, 23-4/6-5-2024, ἑόρτασε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μεγ/ρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου παρὰ τὸ χωριὸ Ἅγιος Κωνσταντῖνος Φαρσάλων.

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς ἐψάλη ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης τοῦ Πάσχα μετὰ τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος. Προέστη ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος ὁ κτίτωρ γηραιὸς Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ ὁ Αἰδ. π. Κων/νος Παπανάτσιος ἐκ Βόλου. Παρέστησαν ὀλίγοι πιστοί. Μετὰ τὴν Εἴσοδο καὶ τὰ Ἀναγνώσματα, ἀνεγνώσθη τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης, ἀπὸ τὸν Σεβ/το κ. Κλήμεντα στὸ πρωτότυπο καὶ ἀπὸ τὸν π. Γεώργιο, τὸν καὶ ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του, στὴν τουρκικὴ γλῶσσα.

            Εὐλογήθηκε Ἀρτοκλασία καὶ στὸ τέλος ὁ Σεβ/τος Λαρίσης ἐκφώνησε σύντομη ἑόρτια ὁμιλία, ἐκφράσας εὐχὲς στοὺς ἑορτάζοντες.

            Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας τῆς Διακαινησίμου ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης, μετὰ τὸν ἑόρτιο Ὄρθρο, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος καὶ ὁ Αἰδ. π. Ζήσης Τσιότρας.

            Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία καὶ ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία τῆς παλαιᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας, καὶ πρὸ τοῦ Ναοῦ εὐλογήθηκαν οἱ Ἄρτοι.

            Κατόπιν, διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρον καὶ ἐπίσης ἐδόθησαν εὐλογίες καὶ κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντες πιστοὺς στὴν χάρη τοῦ θαυματουργοῦ καὶ λαοφιλοῦς Ἁγίου Γεωργίου.

Scroll to Top