Πάσχα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας

            Τὸ βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, μετὰ τὰ μεσάνυκτα, 22-4/5-5-2024, τελέσθηκε ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα μὲ θεία εὐλογία. Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος, καὶ τὴν διανομὴ τοῦ φωτὸς τῶν λαμπάδων ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος, τὸ ἐκκλησίασμα ἐξῆλθε πρὸ τοῦ Ναοῦ, ὅπου καὶ ἀναγνώσθηκε τὸ Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ὑπὸ τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος καὶ ἐψάλη ἑορτίως τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη».

            Κατόπιν, ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ἔγινε ὁ ἀσπασμὸς τῆς Εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ ἀνταλλάχθηκε ὁ ἀναστάσιμος χαιρετισμὸς τοῦ καθ’ ἑνὸς ἐκ τοῦ Ποιμνίου μὲ τὸν Σεβ/το Ποιμενάρχη κ. Κλήμεντα καὶ τὸν Ἐφημέριο Πρωτ. π. Γεώργιο.

            Ἀκολούθως, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ Ὄρθρου, τελέσθηκε ἡ ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβ/τος ἀνέγνωσε τὸ Συνοδικὸ Ἀναστάσιμο Μήνυμα. Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Εὐλογήθηκαν ὁ τυρὸς καὶ τὰ πασχαλινὰ ὠὰ καὶ μετὰ τὸ Δι’ εὐχῶν, περὶ τὴν 4ην πρωινήν, ἀπευθύνθηκαν ἑόρτιες εὐχές.

Scroll to Top