Ὁμιλία Κυριακῆς τῶν Βαΐων

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, 15/28-4-2024, μὲ τίτλο: «Μὲ τὸν Χριστὸ ἀνεμπόδιστα».

Scroll to Top