Κατανυκτικὴ Ἐκδήλωση Σαρακοστῆς

            Τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, 8/21-4-2024, πραγματοποιήθηκε τὸ ἀπόγευμα, ὅπως εἶχε ἀνακοινωθεῖ, ἡ Κατανυκτικὴ Ἐκδήλωση Σαρακοστῆς στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα.

            Παρέστη ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, Ἱερεῖς, ἡ 20μελὴς Μεικτὴ Βυζαντινὴ Χορωδία «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπὸ τὸν Μουσικοδιδάσκαλο κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο, καὶ ἀρκετοὶ πιστοὶ οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν στὴν ἐξαιρετικὴ αὐτὴ ἐπίκαιρη πνευματικὴ καὶ μουσικὴ πανδαισία.

            Ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος προσφώνησε σύντομα τὴν Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἄνοιξε μὲ τὴν ψαλμωδία τοῦ «Τῇ ὑπερμάχῳ…», καθὼς ἡ Χορωδία εἰσῆλθε γιὰ τὸ πρῶτο μέρος τοῦ προγράμματός της. Πρὸ κάθε μέλους, ἀνεφέρετο σύντομο ἐπεξηγηματικὸ σχόλιο ἀπὸ τὴν ἐκφωνήτρια. Ἐψάλησαν κυρίως ὕμνοι ἀπὸ τὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο καὶ τὴν Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

            Στὸ μέσον, ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἀνέγνωσε Ὁμιλία τὴν ὁποίαν εἶχε ἑτοιμάσει γιὰ τὴν περίσταση, μὲ τίτλο: «Ζηλωτὰς Μετανοίας ἀνάδειξον ἡμᾶς, Κύριε!», τῆς ὁποίας τὸ κείμενο ἔχει ἤδη ἀναρτηθεῖ.

            Κατόπιν, ἡ Χορωδία συνέχισε τὸ δεύτερο μέρος τοῦ προγράμματός της μὲ ὕμνους κυρίως ἀπὸ τοὺς Κατανυκτικοὺς Ἑσπερινοὺς τῆς περιόδου. Ἐντύπωση προξένησε ἡ ὡραία ἀπόδοση τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν Αἴνων αὐτῆς τῆς Κυριακῆς «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις» σὲ ἦχο πρῶτο, ἀπὸ τὸν Χοράρχη κ. Ἰω. Κιαχόπουλο. Ἡ παρουσία τῆς Χορωδίας ἔκλεισε μὲ ψαλμικοὺς στίχους καὶ κράτημα καὶ ἀπέσπασε τὸ θερμὸ χειροκρότημα τῶν παρόντων, γιὰ τὴν ὡραία, ἐπιμελῆ καὶ ἁρμονικὴ ἀπόδοσή της.

            Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐπιλόγισε ἐκφράσας τὶς εὐχαριστίες του στὴν Χορωδία, στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ πιστοὺς καὶ ἰδίως τόνισε τὴν δυνατότητα πραγματοποιήσεως τῆς ὡραίας Ἐκδηλώσεως χάρις στὴν συνεισφορὰ πολλῶν πιστῶν στὰ πλαίσια συστάσεως Συλλόγου τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν ἐπωνυμία τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Γεδεὼν Τυρνάβου.

            Ἐκ τῶν προσελθόντων Κληρικῶν, ὁ Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ ἀκολούθησε παράθεση κεράσματος στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὅπου καὶ τὸ Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων.

Scroll to Top