Ἔκδοση ἐνάτου τεύχους τοῦ Περιοδικοῦ «Ἔπαλξις Ὀρθοδοξίας»

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἑτοιμάσθηκε τὸ ἔνατο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος μὲ τὸν τίτλο: «Ἔπαλξις Ὀρθοδοξίας». Περιλαμβάνει σημαντικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα κείμενα ἑορτίου, ὁμολογιακοῦ, ποιμαντικοῦ, πνευματικοῦ, ἁγιολογικοῦ, λειτουργικοῦ, ἐπικαίρου καὶ ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου, καθὼς ἐπίσης τὰ κύρια ἐκκλησιαστικὰ νέα τῆς τοπικῆς μας Μητροπόλεως γιὰ τὸ πρῶτο τρίμηνο Ἰανουαρίου – Μαρτίου τοῦ νέου ἔτους 2024 ποὺ διανύουμε. Πρόκειται γιὰ καλαίσθητη ἔκδοση, διχρωμία, 24 σελίδων, σχήματος 17×24 ἑκ., μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό, ἡ ὁποία -ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα τεύχη- θὰ διατίθεται δωρεὰν στοὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, τὸ ἔνατο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ δύναται νὰ ἀναγνωσθεῖ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὴν Ἱστοσελίδα μας. Βλ. ΕΔΩ.

Scroll to Top