Πανήγυρις Εὐαγγελιστρίας

            Τὴν Κυριακὴ Γ΄ Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 25-3/7-4-2024, ἑορτὴ καὶ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Κυρίας Θεοτόκου, πανηγύρισε ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Εὐαγγελιστρίας Φανερωμένης στὴν Λάρισα.

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος οἱ Κληρικοί μας τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ καὶ Πρωτ. π. Γεώργιος, ὁ Ἐφημέριος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Λαρίσης Ἱερομ. π. Ἀπόστολος, ὁ Ἐφημέριος Προφήτου Ἠλία Βερδικούσιας π. Ἀλέξανδρος καὶ ὁ Ἐφημέριος Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀμπελῶνος π. Ζήσης. Παρέστησαν Μονάζουσες καὶ μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

            Μετὰ τὴν τέλεση τῆς Ἀρτοκλασίας, ἐκκίνησε λιτανευτικὴ πομπὴ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἐξαπτερύγων καὶ λαβάρων, παιδιῶν μὲ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες καὶ ἱεροπαίδων, τοῦ Κλήρου, τοῦ Ἀρχιερέως καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Συμμετεῖχε τιμητικῶς ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Λαρισαίων.

            Ἐνώπιον τοῦ Ναοῦ στὴν ἐπιστροφὴ ἀνεπέμφθη δέησις καὶ ἡ Φιλαρμονικὴ ἀνέκρουσε τὸν Ἐθνικόν μας Ὕμνον.

            Κατόπιν, συνεχίσθηκε ἡ ἱερὰ Ἀκολουθία ἐντὸς τοῦ Ναοῦ καὶ στὸ τέλος ὁ χοροστατῶν Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀπηύθυνε στοὺς εὐσεβεῖς σύντομο πνευματικὸ χαιρετισμό.

            Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία. Προέστη ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ πατέρες Γαβριήλ, Γεώργιος καὶ Ἀπόστολος τῆς πόλεως Λαρίσης, καὶ ὁ γηραιὸς Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου Ἐφημέριος Φαρσάλων.

            Πρὸ τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε ἡ προσκύνησις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ καὶ διενεμήθησαν τὰ σταυρολούλουδα στοὺς πολυπληθεῖς πιστούς μας.

            Ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἑορτίως, καὶ σὲ αὐτὸ συνέβαλαν οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ μὲ τὴν ψαλμωδία τους. Κοινώνησε μεγάλο πλῆθος πιστῶν ἐπὶ ἡμίωρον.

            Μετὰ τὴν Ἀπόλυσιν, τελέσθηκε εὐχαριστήριος Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Τέλος, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία, ἡ ὁποία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ πρόκειται νὰ ἀναρτηθεῖ διαδικτυακῶς κατ’ αὐτάς.

            Ὁ Σεβ/τος διένειμε ἐπίσης τὸ Ἀντίδωρον στὸ πολυπληθὲς Ποίμνιο, τὸ ὁποῖο προσέτρεξε γιὰ νὰ λάβει τὶς εὐλογίες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τῆς Παναγίας μας, θείᾳ χάριτι καὶ χορηγίᾳ.

            Σημειωτέον, ὅτι ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ ἀξιοτίμου Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Ἀθ. Μαμάκου, παρέστησαν οἱ Ἀντιδήμαρχοι Καθαριότητος & Ἀνακυκλώσεως κ. Δημ. Λεωνιδάκης καὶ Τεχικῶν Ὑπηρεσιῶν & Πρασίνου κ. Χρ. Τερζούδης.

Scroll to Top