Ὁμιλία Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν, 11/24-3-2024, μὲ τίτλο: «Βασικὰ γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ 100 χρόνια Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας»:

Scroll to Top