Ἑορτασμὸς Κυριακῆς Ὀρθοδοξίας

            Τὴν Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, τῆς Ὀρθοδοξίας, 11/24-3-2024, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης λειτούργησε ἐφημεριακά, λόγῳ ἀσθενείας Ἱερέως, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς ἔξω ἀπὸ τὴν Λάρισα καὶ ἐκφώνησε ἐπίκαιρη ἑόρτια Ὁμιλία, ἡ ὁποία μαγνητοσκοπήθηκε καὶ πρόκειται νὰ ἀναρτηθεῖ διαδυκτιακά.

            Κοινώνησαν ἀρκετοὶ πιστοί. Μετὰ τὴν Ἀπόλυση, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία στοὺς χώρους τῆς Μονῆς καὶ ἐκφωνήθηκαν δεήσεις καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ Συνοδικὸν τῆς Ὀρθοδοξίας, μακαρισμοῦ τῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ ἀναθεματισμοῦ τῶν αἱρετικῶν.

            Ἡ ἱερὰ πομπὴ κατέληξε πάλι στὸν κεντρικὸ Ναό, ὅπου καὶ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρον στοὺς συγκεντρωθέντες πιστούς.

            Ἐπίσης, ἱερὰ Λιτανεία τελέσθηκε καὶ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, ὅπου λειτούργησε ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ.

            Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς, στὸν Ἀμπελῶνα Λαρίσης, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τῶν Εἰκόνων καὶ ἀνεγνώσθησαν ἀποσπάσματα τοῦ Συνοδικοῦ ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα.

            Ἱερὲς Λιτανεῖες τελέσθηκαν καὶ σὲ ἄλλους Ναοὺς τῆς Ἐπαρχίας μας, ὅπως στοὺς Ἁγίους Δώδεκα Ἀποστόλους Λαρίσης, ὑπὸ τὸν Ἱερομ. π. Ἀπόστολο Γαλατσίδα, στὸν Προφήτη Ἠλία τῆς Βερδικούσιας, ὑπὸ τὸν Αἰδ. π. Ἀλέξανδρο Ἀναστασιάδη κ.ἀ., μὲ τὴν συμμετοχὴ μεγάλου πλήθους εὐλαβῶν πιστῶν.

Scroll to Top