Ὁμιλία Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου

Ἀπὸ τὸν Σεβ/το Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 19-2/3-3-2024, μὲ τίτλο: «Ὁ Εὔσπλαγχνος Πατέρας μᾶς ἀναμένει πάντοτε».

Scroll to Top