Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΣΤ΄ Λουκᾶ (ἔναρξις Τριωδίου)

Ἀπὸ τὸν Σεβ/το Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 12/25-2-2024, ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου (Τελώνου καὶ Φαρισαίου), Ε΄ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, μὲ τίτλο: «Οἱ συγκρίσεις βλάπτουν».

Scroll to Top