Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθαίου (Χαναναίας)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 5/18-2-2024, μὲ τίτλο: «Ἡ Ἑλλάδα κακῶς δαιμονίζεται!».

Scroll to Top