Ὁμιλία στὴν Ὑπαπαντὴ τοῦ Σωτῆρος

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων στὴν Λάρισα, τὴν Πέμπτη, 2/15-2-2024, τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, μὲ τίτλο: «Ἡ Συγχώρηση ὡς προϋπόθεση Ὁμολογίας καὶ γιὰ τὴν ἀληθινὴ Οἰκογένεια».

Scroll to Top