Ὁμιλία στὴν Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὴν Ἐλασσόνα, τὴν Δευτέρα, 30-1/12-2-2024, μὲ τίτλο: «Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες ἀγωνιζόμενοι».

Scroll to Top