Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ

Ἀπὸ τὸν Σεβ/το Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 29-1/11-2-2024, μὲ τίτλο: «Σπίτι καὶ κοινωνία μὲ Χριστὸ ἤ χωρὶς Χριστό;».

Scroll to Top