Ὁμοφυλοφιλίας ἐγκόλπιον

Χρῆστος Ἰ. Ἰστίκογλου, Ψυχίατρος

  Μέ ἔκπληξη καί ὀργή διαπιστώσαμε τούς προηγούμενους μῆνες τήν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου, περί υἱοθεσίας τῶν ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν ἐθνοπατέρων μας! Ἐπίσης, παρακολουθοῦμε στήν τηλεόραση, τόν Τύπο καί τό ραδιόφωνο, καθώς καί ἀπό τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, τήν κανονικότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων κ.ο.κ.

  Ἐπιστημονικά πάντως, ἡ μόνη περίπτωση πού δικαιολογεῖ θηλυπρεπῆ συμπεριφορά εἶναι ἡ ἔλλειψη τοῦ ἐνζύμου 21-ΟΗ ὑδροξυλάσης, πού προδιαθέτει σέ χαρακτηριστικά θηλυπρεποῦς ἀτόμου. Ὅλες οἱ ἄλλες θεωρίες περί ἐγγενοῦς ὁμοφυλοφιλίας δέν ἰσχύουν.

  Ἀπεναντίας παρατηρήσαμε στό Κοινοβούλιο τήν προκλητική συμπεριφορά στά θεωρεῖα τῆς Βουλῆς ὁμάδας ὁμοφυλοφίλων, ἡ ὁποία συνεχίσθηκε καί ἀπό τά ΜΜΕ. Δέν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε πού στό 26ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο πού ἔγινε στήν Κῶ, κυριάρχησαν ὡς θεματολογία οἱ trans καταστάσεις τοῦ φύλου, καθώς καί τά κοινωνικά καί ψυχολογικά προβλήματα τῶν λαθρομεταναστῶν, θέματα τά ὁποῖα βρίσκονται σέ ἄμεση προτεραιότητα στήν κυβερνητική ἀτζέντα, ὅταν ἔχουν μετατρέψει τούς Ἕλληνες σέ πολίτες β΄ κατηγορίας, κάτι πού ἀποδεικνύεται καθημερινά. Γιατί ὡς γνωστόν οἱ λαθρομετανάστες, ὀπαδοί τοῦ Ἰσλάμ καμία σχέση δέν ἔχουν μέ κάθε ἔννοια πολιτισμοῦ.

  Πάντως τό θέμα πού γεννᾶ τεράστια ἐρωτηματικά εἶναι καί ἡ υἱοθεσία παιδιοῦ ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, μέ τό κλασικό ἐρώτημα πού κυριαρχεῖ, τό πρότυπο γονέα πού θά ἀναπτύξουν στή συνέχεια τά παιδιά πού υἱοθετήθηκαν ἀπό τά ἐν λόγῳ ζευγάρια!

  Συνήθως οἱ ὁμοφυλόφιλοι πάσχουν ἀπό βαριές διαταραχές τῆς προσωπικότητας, κατάσταση πού εἶναι ἀνίατη στήν Ψυχιατρική. Γιά ὅποιον στηλιτεύει αὐτές τίς μή κανονικές καταστάσεις τόν κατατάσσουν στήν κατηγορία τῶν ὁμοφοβικῶν καί μέ αὐτόν τόν τρόπο οἱ ὁμοφυλόφιλοι υἱοθετοῦν ἕνα ἰδιότυπο ρατσισμό γιά τούς φυσιολογικούς καί κανονικούς ἀνθρώπους.

  Γιά τούς λόγους αὐτούς ἀπαιτεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἀκολουθήσει ἀκόμη πιό σθεναρή ἀντίσταση ἀπέναντι τῶν κυβερνώντων καί τῶν ὁμοφυλοφίλων, πού εἶναι φορεῖς αὐτῶν τῶν ἀπόψεων καί τῶν ἀντίστοιχων συμπεριφορῶν πού προκαλοῦν τήν πλειοψηφία καί τό δημόσιο αἴσθημα.

(Ἱστολόγιο «ΙΧΘΥΣ», 5-2-2024)

Scroll to Top