Ἑορτασμὸς Ἁγίων Θεοφανίων

            Τὴν Παρασκευή, 6-19-1-2024, ἑορτάσθηκε μὲ ἰδιαίτερη αἴγλη ἡ Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανίων στὴν τοπική μας Ἱερὰ Μητρόπολη. Οἱ ἰδιαίτερα καλὲς καιρικὲς συνθῆκες συνέβαλαν στὸν λαμπρὸ ἑορτασμό.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Ἐλασσόνα, στὴν ὁποίαν ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης. Προσῆλθαν πολλοὶ πιστοί μας ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη (Λάρισα, Βερδικούσια κλπ.). Θεῖες Λειτουργίες τελέσθηκαν βεβαίως καὶ στοὺς ἄλλους Ναοὺς τῆς περιφερείας μας. Κοινώνησαν πολλοὶ πιστοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι. Μετὰ τὴν Ὀπισθάμβωνο εὐχή, τελέσθηκε ἡ ἱερὰ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καὶ ἐν συνεχείᾳ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις.

            Κατόπιν, σχηματίσθηκε ἱερὰ πομπὴ στὴν ὁποίαν προηγοῦντο παιδιὰ καὶ νέοι μὲ σημαῖες, ἑξαπτέρυγα κλπ., ὅπως καὶ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες. Ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τῶν Ἁγίων Θεοφανίων ἐφέρετο ἐπ’ ὤμων καὶ ἐν συνεχείᾳ ἦσαν οἱ ἱεροψάλτες, οἱ πατέρες Γεώργιος καὶ Ἀλέξανδρος (ποὺ προσῆλθε ἐκ Βερδικούσιας), ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης καὶ ὁ πιστὸς λαός.

Κατευθύνθηκαν στὴν κεντρικὴ γέφυρα, καὶ ἐκεῖ, στὸν καθορισμένο τόπο, τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν ποταμὸ Ἐλασσονίτη. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ἀνέγνωσε εἰδικῶς ἑτοιμασθὲν Μήνυμα γιὰ τὴν περίσταση, τὸ ὁποῖο ἤδη δημοσιεύεται καὶ εἴθε νὰ προσεχθεῖ δεόντως.

            Κατόπιν, ἀφοῦ ὁ π. Γεώργιος εὐχαρίστησε τὶς ἀρχὲς τῆς πόλεως γιὰ τὴν συνεργασία καὶ βοήθεια, ὅπως καὶ τὴν ἀστυνομία, ἀνεφέρθη ἐνδεικτικὰ σὲ παρόντες ἐκ τῆς τοπικῆς Διοικήσεως, ἤτοι στοὺς ἐκπροσώπους τῆς Δημοτικῆς Ἀρχῆς Ἀντιδημάρχους Πολιτισμοῦ κ. Δημουλᾶ Ἀστέριο καὶ Καθαριότητος κ. Δήμτσα Κων., στὸν πρώην Δήμαρχο κ. Εὐαγγέλου Νικόλαο, στὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Δήμου Λαρισαίων κ. Δριστέλλα Ἀθανάσιο, στὸν Πρόεδρο τῆς τοπικῆς Κοινότητος Βερδικούσιας κ. Τσέτσιλα Κων. κ.ἄ.

            Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ἡ μετάβασις στὸν Ναὸ ἐν πομπῇ καὶ τάξει ὅπου διενεμήθη ὁ Μεγάλος Ἁγιασμὸς καὶ τὸ Ἀντίδωρο, καθὼς καὶ εὐλογίες καὶ κεράσματα γιὰ τοὺς προσελθόντες πιστούς.

Scroll to Top