Ὁμιλία Κυριακῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ Μ. Βασιλείου 

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 1/14-1-2024, μὲ τίτλο: «Ἀποκοπὴ παθῶν»:

Scroll to Top