Ἑόρτια Ἐκδήλωση Κατηχητικοῦ στὸν Ἀμπελῶνα

            Τὴν Κυριακὴ πρὸ τῶν Χριστουγέννων, 18/31-12-2023, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα, τὴν ὁποίαν τέλεσε ἐφημεριακὰ ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, λόγῳ ἀπουσίας τοῦ Ἐφημερίου Αἰδ. π. Ζήση Τσιότρα σὲ ἄλλη λειτουργικὴ ὑποχρέωση, πραγματοποιήθηκε ἑορτὴ Χριστουγέννων τοῦ Κατηχητικοῦ τῶν μικρῶν παιδιῶν, ὑπὸ τὴν ὑπεύθυνη Γεωργία Μπλιάμπλια-Ζιώγα, στὴν διαμορφωθεῖσα ἐνοριακὴ αἴθουσα.

            Τὰ παιδιὰ ἔψαλαν ὕμνους καὶ κάλαντα, ἀπήγγειλαν ποιηματάκια καὶ παρουσίασαν διδακτικὴ ὀλιγόλεπτη παράσταση (σκέτς). Παρέστησαν γονεῖς τῶν παιδιῶν καὶ ὀλίγοι πιστοὶ ποὺ εἶχαν παραμείνει. Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης εὐχαρίστησε καὶ συνεχάρη τὰ παιδιά, στὰ ὁποῖα διένειμε ὠφέλιμα τευχίδια καὶ δωράκια.

Scroll to Top