Ὁμιλία στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο Λαρίσης, ὅπου λειτούργησε ἐφημεριακά, τὴν Δευτέρα, 12/25-12-2023, μὲ τίτλο: «Ἡ θαυμαστὴ πίστη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα».

Scroll to Top