Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΑ΄ Λουκᾶ (Παραβολὴ τοῦ Δείπνου)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 11/24-12-2023, μὲ τίτλο: «Πλούσιο θεῖο Δεῖπνο καὶ φθηνὲς ἀνθρώπινες δικαιολογίες ἄρνησης».

Scroll to Top