Ὁμιλία Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ (θεραπεία συγκύπτουσας) 

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 4/17-12-2023, μὲ τίτλο: «Ἀνορθωμένες ψυχὲς μὲ λύσιμο τῶν κακῶν δεσμῶν»:

Scroll to Top