Ὁμιλία Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ στὴν Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς  

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 27-11/10-12-2023, μὲ τίτλο: «Θυσία γιὰ τὸν Θεό»:

Scroll to Top