Ὀνομαστήρια Σεβασμιωτάτου

            Τὴν Πέμπτη, 24-11/7-12-2023, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ἑόρτασε τὰ Ὀνομαστήριά του ὁ Σεβ/τος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα.

            Στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε καὶ προεξῆρχε στὴν Θ. Λειτουργία, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος καὶ ἄλλοι Κληρικοὶ τοπικοὶ (π. Γεώργιος Κεπάπογλου, π. Γεώργιος Κοντοθανάσης, π. Ἀλέξανδρος, π. Ζήσης) καὶ ἀπὸ μακρύτερα (Ἀρχιμ. π. Παρθένιος ἀπὸ τὶς Ἀχαρνὲς Ἀττικῆς, Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἁγίου Κυπριανοῦ Φυλῆς Ἀττικῆς μετὰ τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Γαβριὴλ καὶ π. Νικόλαος ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα). Ἔψαλαν οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ καὶ ὁ ἐκ Θεσσαλονίκης κ. Νικ. Πολύχρος.

            Παρὰ τὸ καθημερινὸν καὶ ἐργάσιμον τῆς ἡμέρας, παρέστησαν πολλοὶ πιστοί μας ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ εὐρύτερα, ἐκ τῶν ὁποίων ἀρκετοὶ συμμετεῖχαν στὰ ἅγια Μυστήρια.

            Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης κήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἀναφερθεὶς σὲ πνευματικὰ διδάγματα ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα φέρει.

            Κατὰ τὴν Ἀπόλυση καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, προσεφέρθη στὸν Σεβασμιώτατο ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ Ναοῦ κορνιζαρισμένο τὸ «Πολυχρόνιον» αὐτοῦ, τονισμένο στὴν βυζαντινὴ σημειογραφία, τὸ ὁποῖο ἀπέδωσε μουσικὰ ὁ Ἱεροψαλτικὸς Χορός.

            Ὁ Σεβ. κ. Κλήμης εὐχαρίστησε θερμὰ τοὺς προσελθόντες, ὅπως καὶ τὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ νέου Δημάρχου Λαρίσης κ. Μαμάκου Δημοτικὸ Σύμβουλο κ. Δημ. Λεωνιδάκη.

            Κατόπιν, διένειμε τὸ ἀντίδωρον δεχθεὶς τὶς θερμὲς εὐχὲς τοῦ ἐν Χριστῷ Ποιμνίου αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου χαίρει τοῦ ἀμερίστου σεβασμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης πρὸς δόξαν Θεοῦ.

            Ἀκολούθησε κέρασμα στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ γιὰ τοὺς πιστοὺς καὶ ἐπίσης παρετέθη τράπεζα γιὰ τοὺς προσελθόντας ἀπὸ μακριά.

            Κλήμεντος τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος, ἡμῶν δὲ Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη!

Scroll to Top