Ὁμιλία Κυριακῆς Θ΄ Λουκᾶ στὴν Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς  

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μεζοῦρλο (Λατίνια) Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 20-11/3-12-2023, μὲ τίτλο: «Νὰ ἀνεβαίνουμε πνευματικὰ καὶ νὰ ἀποφεύγουμε τὴν ἀφροσύνη»:

Λόγῳ τεχνικοῦ προβλήματος ἡ Ὁμιλία διακόπτεται ἀπότομα πρὶν ἀπὸ τὴν ὁλοκλήρωσή της. Στὴν ἑπόμενη ἐγγραφὴ ὑπάρχει πλήρης μέχρι τὸ τέλος της:

Scroll to Top