Ὁμιλία Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ (ἀνάσταση παιδιοῦ στὴν Ναΐν)

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 9/22-10-2023, μὲ τίτλο: «Ἀληθινὴ Ζωὴ καὶ Ἀνάσταση».

Scroll to Top