Ἁγιασμὸς Κατηχητικοῦ

Τὴν Κυριακή, 9/22-10-2023, μετὰ τὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, τελέσθηκε ὁ Ἁγιασμὸς γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Κατηχητικοῦ μικρῶν παιδιῶν ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμη στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν.

Τὰ παιδάκια ἁγιάσθηκαν, τοὺς δόθηκαν δῶρα καὶ ἄκουσαν εὐχές, προτροπὲς καὶ συμβουλὲς γιὰ καλὴ κατηχητικὴ περίοδο.

Ἔναρξη κατηχητικοῦ μικρῶν παιδιῶν ἔγινε καὶ στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων στὴν Λάρισα.

Scroll to Top