Ἑορτὴ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ

            Τὴν Δευτέρα, 15/28-8-2023, ὁ Καθεδρικὸς Ναός μας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα πανηγύρισε τὴν δεύτερη Ἑορτή του, αὐτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας.

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὸν ἰσόγειο Ναὸ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν, διότι ὁ κυρίως Ναὸς ἁγιογραφεῖται τὸ τελευταῖο διάστημα, ὡς πρὸς τὸ δεξιό του κλῖτος στὸ ἱερὸ Βῆμα καὶ ἐκτὸς αὐτοῦ καὶ ἔτσι παραμένει ἐκτὸς λειτουργίας.

            Χοροστάτησε ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, ἔλαβαν μέρος οἱ δύο Ἱερεῖς Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ καὶ Πρωτ. π. Γεώργιος, ἔψαλλαν οἱ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ καὶ προσῆλθε μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

            Ἡ Λιτὴ ἐψάλη ἐν λιτανείᾳ τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναὸν καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀνεπέμφθη ἡ δέησις καὶ εὐλογήθησαν οἱ Ἄρτοι.

            Κατόπιν, ἀκολούθησαν τὰ Ἀπόστιχα ἐντὸς τοῦ ἰσογείου Ναοῦ καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ἑόρτια ὁμιλία καὶ ἐν συνεχείᾳ διένειμε τὸν εὐλογημένο ἄρτο.

            Τὸ πρωὶ ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ἱερατικὰ στὸν ἰσόγειο Ναό, ὁ δὲ Σεβ/τος κ. Κλήμης λειτούργησε ἐφημεριακὰ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα.

Scroll to Top