Ὁμιλία στὴν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴν Βερδικούσια, ὅπου λειτούργησε ἐφημεριακὰ τὸ Σάββατο, 6/19-8-2023, τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος:

Scroll to Top