Στὴν Ἐνορία μας στὴν Σλοβακία

            Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε ἐπίσκεψη κατόπιν προσκλήσεως καὶ στὴν Ἐνορία μας στὴν Σλοβακία, μετὰ τὴν πρὸ μηνὸς καὶ πλέον ἐπίσκεψή του στὶς Ἐνορίες μας στὴν Τσεχία. Εἶχε συνοδὸ τὸν ἀδ. Γεώργιο Ἀναστόπουλο ἐκ τῶν πνευματικῶν του τέκνων.

            Στὸ Μιχαλάνυ τῆς ΝΑ Σλοβακίας ἔφθασε ἀργὰ τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου, 30-7/12-8-2023, ὁδικῶς ἀπὸ τὴν Βουδαπέστη, πρωτεύουσα τῆς Οὑγγαρίας, ὅπου εἶχε ἀφιχθεῖ νωρίτερα ἀεροπορικῶς.

            Τὴν Κυριακή, 31-7/13-8-2023, ὁ Σεβ/τος Τοποτηρητὴς Μοραβίας λειτούργησε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ροστισλάβου, τοῦ προσκαλέσαντος τοὺς Ἁγίους Κύριλλο καὶ Μεθόδιο στὴν Μοραβία κατὰ τὸν Θ΄ αἰῶνα. Ἔλαβαν μέρος ὁ Αἰδ. π. Βλαδίμηρος Μοχορίτα, Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ, ὁ Αἰδ. π. Κάρολος ἀπὸ τὴν Τσεχία, ὅπως καὶ ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος Γιάν, μεταφραστὴς τοῦ Σεβ/του, ὁ ὁποῖος προσῆλθε ἀπὸ τὴν Τσεχία, ὅπου ἀκόμη πραγματοποιοῦσε ἐπίσκεψη, πρὸ τῆς ἐπανόδου του στὴν Ἔτνα Καλιφορνίας ΗΠΑ, ὅπου διδάσκει στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου. Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν καὶ καταρτισμὸν τοῦ μικροῦ Ποιμνίου, τὸ ὁποῖο προήρχετο ἀπὸ τὴν Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία καὶ Σερβία.

            Ἀκολούθησε τράπεζα στὴν παρακειμένη οἰκία τοῦ π. Βλαδιμήρου, ὅπου οἱ πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπικοινωνήσουν μετὰ τοῦ Ἐπισκόπου τους καὶ νὰ τοῦ ἀπευθύνουν ἐνδιαφέροντα καὶ ἐπίκαιρα ἐρωτήματα.

            Ἐπίσης, τὸ ἀπόγευμα, μετὰ τὸν Ἑσπερινό, πραγματοποιήθηκε Σύναξη ὑπαίθρια πρὸ τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα τῶν Κληρικῶν καὶ πιστῶν καὶ εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ κάνει λειτουργικὴ κυρίως κατήχηση, ὅπως καὶ νὰ ἐνημερώσει τὸ Ποίμνιο γιὰ τρέχοντα ἐκκλησιαστικὰ θέματα.

            Τὴν Δευτέρα, 1/14 Αὐγ., ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης μὲ τοὺς τρεῖς Ἱερεῖς καὶ κάποιους ἐκ τῶν πιστῶν μετέβη ὁδικῶς στὴν ΒΑ Σλοβακία, στὴν Λαντομίροβα, ὅπου κατὰ τὰ μέσα τοῦ περασμένου αἰῶνος ὑφίστατο ἐκεῖ σπουδαία Ἀνδρώα Μονὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, πρὸ τῆς ἐγκαταλείψεως αὐτῆς, ὅταν ἡ περιοχὴ περιῆλθε στὰ χέρια τῶν Σοβιετικῶν.

            Ἡ Ἀδελφότητα τῆς Μονῆς, ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὸ ἔργο τῆς Λαύρας τοῦ Ποτσάεφ τῆς Οὐκρανίας, ἀνέπτυξε ἐνδιαφέρουσα ἐκδοτικὴ παραγωγή, προκειμένου νὰ στηρίξει τοὺς πιστοὺς καὶ νὰ τοὺς προφυλάξει ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς Οὐνίας. Ἡ Μονὴ εἶχε Προστάτιδα τὴν Παναγία τοῦ Ποτσάεφ, ἦταν ἀφιερωμένη στὴν Ἀποτομὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τὸ δὲ ἐκδοτικὸ ἔργο της εἶχε τὴν ἐπωνυμία τοῦ Ὁσίου Ἰὼβ τοῦ Ποτσάεφ. Μετὰ τὸ 1945 τὸ ἐκδοτικὸ ἔργο συνεχίσθηκε τόσο στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Μονὴ στὸ Μόναχο τῆς Γερμανίας, ὅσο καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ τῶν ΗΠΑ. Σημαντικὲς μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς πέρασαν ἀπὸ τὴν Μονὴ αὐτὴ καὶ διέμειναν γιὰ μικρὸ ἤ μεγάλο διάστημα (Ἀρχιεπ. Βιτάλιος Μαξιμένκο, ὁ κατοπινὸς Ἀρχιεπ. Σικάγου Σεραφεὶμ Ἰβανὼφ ὁ ὁποῖος τὸ 1960 χειροτόνησε στὶς ΗΠΑ τὸν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας μας Ταλαντίου Ἀκάκιο Παππᾶ, ὁ κατοπινὸς Μητροπολίτης καὶ Πρωθιεράρχης Βιτάλιος Οὐστινώφ, ὁ ἐπίσης κατοπινὸς Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἐν συνεχείᾳ Μητροπολίτης καὶ Πρωθιεράρχης Λαῦρος Σκούρλα, ὁ ὁποῖος μάλιστα γεννήθηκε στὴν Λαντομίροβα καὶ ἀφιερώθηκε στὴν Μονὴ ἀπὸ τὴν παιδική του ἡλικία, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνάμνησή του ἐκεῖ εἶναι ἔντονη).

            Ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ προσεκύνησαν τὸν Ναό, ὁ ὁποῖος ἐσωτερικὰ παραμένει ὅπως ἀκριβῶς ἦταν, ἐξωτερικὰ ἔχει ἀνακαινισθεῖ, καὶ σήμερα λειτουργεῖ ὡς ἐνοριακὸς Ναὸς τῆς περιοχῆς, ὑπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία Τσεχίας-Σλοβακίας. Ἐπρόκειτο γιὰ σημαντικὸ προσκύνημα σὲ χῶρο μεγάλης ἱστορικῆς καὶ πνευματικῆς ἀξίας καὶ σημασίας.

            Κατὰ τὴν ποιμαντικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψη γενικά, ὁ Σεβ/τος εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ δεῖ ἀπὸ κοντὰ τοὺς Κληρικούς μας, ὅπως ἐπίσης πιστοὺς καὶ κατηχουμένους, γιὰ νὰ διευκολύνει καὶ προσωπικὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο, καὶ ἐπίσης φρόντισε γιὰ τὴν ρύθμιση θεμάτων λειτουργικῆς εὐταξίας καὶ λοιπῆς ἱεραποστολικῆς φροντίδος, πρὸς ὑποβοήθησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖο ἀργὰ μὲν ἀλλὰ σταθερὰ παρουσιάζει μικρὴ πρόοδο.

            Τέλος δέ, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα μέσῳ Βουδαπέστης τὴν Τρίτη, 2/15-8-2023, ἅμα τῇ ὁλοκληρώσει τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς.

Scroll to Top