Πανήγυρις Ἁγίας Παρασκευῆς

            Τὴν Τρίτη, 26-7/8-8-2023, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναός μας τῆς Ἁγίας Ὁσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς Θαυματουργοῦ στὸν Ἀμπελῶνα.

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μ. Ἑσπερινὸς χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος. Ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς τοῦ Ἐφημερίου π. Ζήση Τσιότρα καὶ οἱ ἐκ Λαρίσης Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ, Πρωτ. π. Γεώργιος καὶ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος.

            Ἡ Λιτὴ ἐψάλη ἐν λιτανείᾳ σὲ δρόμο πλησίον τοῦ Ναοῦ καὶ ἡ Ἀρτοκλασία ἐνώπιον αὐτοῦ. Κατόπιν ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ἐψάλησαν τὰ Ἀπόστιχα καὶ πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ὁ χοροστατῶν Ἀρχιερεὺς ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία πρὸς οἰκοδομὴν τῶν πιστῶν ποὺ εἶχαν συντρέξει γιὰ τὴν Πανήγυρη.

            Τὸ πρωὶ ἀνήμερα ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καὶ στὴν Θ. Λειτουργία προέστη ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου καὶ π. Γεώργιος Κοντοθανάσης, ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος καὶ ὁ π. Ζήσης.

            Ἔψαλαν ἑόρτια Ἱεροψάλτες, ὅπως καὶ στὸν Ἑσπερινό, ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτη κ. Νικ. Μηλιώνη.

            Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε καὶ αὖθις ἑόρτια ὁμιλία γιὰ τὰ θαυμάσια τῆς ἑορταζομένης λαοφιλοῦς Ἁγίας, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα.

Scroll to Top