Ὁμιλία Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Προφήτη Ἠλία Βερδικούσιας, ὅπου λειτούργησε ἐφημεριακά, τὴν Κυριακή, 24-7/6-8-2023, μὲ τίτλο: «Πλησίασμα Χριστοῦ».

Scroll to Top