Ὁμιλία Ἑορτῆς Ἁγίου Προφήτη Ἠλία

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν πανηγυρίζοντα Ναὸ τοῦ Προφήτη Ἠλία στὴν Βερδικούσια, τὴν 20-7/2-8-2023, μὲ τίτλο: «Νὰ εἴμαστε στὴν πλευρὰ τοῦ Προφήτη Ἠλία, ὄχι στοὺς ἀντίθετους».

Scroll to Top