Ὁμιλία Κυριακῆς ΣΤ’ Ματθαίου

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν Κυριακή, 3/16-7-2023, μὲ τίτλο: «Πῶς ἔρχεται θεία εὐλογία».

Scroll to Top