Ἑορτὴ Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου

            Τὸ Σάββατο, 2/15-7-2023, ἑορτὴ Καταθέσεως τῆς Τ. Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου, τελέσθηκε ἡ θερινὴ πανήγυρις στὸν δισυπόστατο Ναὸ τοῦ Ἱεροῦ Ἀνδρώου Ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἔξω ἀπὸ τὴν Βερδικούσια (θέση Μαμαλή), ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο τιμᾶται καὶ ἡ παροῦσα ἑορτὴ τῆς Κυρίας Θεοτόκου.

            Λειτούργησε ὁ Ἱερομ. π. Νικόδημος ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ παρέστη χοροστατῶν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος εἶχε προσκληθεῖ εὐγενῶς ἀπὸ τοὺς Πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου. Ἐπίσης, προσῆλθε ἀπὸ τὸ χωριὸ καὶ ὁ γηραιὸς Πρωτ. π. Ἀθανάσιος Τσιότρας. Ἔψαλε ὁ ἐκ Βερδικούσιας Ἱεροψάλτης κ. Γ. Μιχαλὲς καὶ ἄλλοι ψάλτες. Παρέστησαν εὐλαβῶς ἀρκετοὶ πιστοί, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιὰ τὴν πνευματικὴ αὐτὴ εὐλογία.

            Ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία γιὰ τὰ θαυμάσια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου παλαιὰ καὶ σήμερα, καὶ πῶς ἡ Χάρις της ἐπισκιάζει μητρικῶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς, ὅπως καὶ ὅλους τοὺς πιστοὺς οἱ ὁποῖοι τὴν εὐλαβοῦνται.

            Κοινώνησαν ἀρκετὰ παιδιὰ καὶ πιστοί. Στὸ τέλος, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης διένειμε τὸ ἀντίδωρο εὐχηθεὶς τὰ δέοντα. Οἱ δὲ Πατέρες παρέθεσαν κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς προσκυνητές, στὸν δὲ Ἀρχιερέα καὶ ὅσους προσῆλθαν ἀπὸ μακριὰ παρέθεσαν τράπεζα ὅπου καὶ ἔγινε καὶ ἐποικοδομητικὴ συζήτησις.

Scroll to Top