Ἑορτὴ Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων στὴν Λάρισα

            Τὴν Πέμπτη, 30-6/13-7-2023, τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς στὸ κέντρο τῆς Λαρίσης (ὁδὸς Κοραῆ). Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς τελέσθηκε ὁ Μ. Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος ἑόρταζε καὶ νὰ ὀνομαρτήριά του, ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καὶ ὁ Αἰδ. π. Ζήσης ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας τοῦ Ἀμπελῶνος. Ἔψαλαν ἐκλεκτοὶ Ἱεροψάλτες. Παρὰ τὴν ζέστη, προσῆλθε μεγάλο πλῆθος πιστῶν γιὰ νὰ τιμήσει τοῦ ἑορταζομένους Ἁγίους Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ.

            Ἡ Λιτὴ ἐψάλη στὸν αὔλειο χῶρο πρὸ τοῦ Ναοῦ, ὅπου εὐλογήθηκε ἡ Ἀρτοκλασία. Ἐντὸς τοῦ Ναοῦ συνεχίσθηκε τὸ ὑπόλοιπο τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας καὶ στὸ τέλος ὁ χοροστατῶν Ποιμενάρχης ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία.

            Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα ἡ ἑόρτια Θ. Λειτουργία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος καὶ ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος. Ἔψαλαν καὶ πάλι πανηγυρικὰ τοπικοὶ Ἱεροψάλτες μας. Μεγάλο πλῆθος πιστῶν προσῆλθε στὴν προσκύνηση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων παρὰ τὶς δύσκολες καιρικὲς συνθῆκες ἀπὸ τὸν ἐπικρατοῦντα ἤπιο καύσωνα. Στὸ τέλος, ὁ Σεβ/τος Λειτουργὸς καὶ Πατέρας τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου ἐκφώνησε σύντομη ἑόρτια ὁμιλία γιὰ τὴν σωστικὴ διακονία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἡ ὁποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διὰ τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς καὶ μάλιστα τῆς Ἀποστολικῆς Διδαχῆς.

            Κατόπιν, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων σὲ δρόμους στὸ κέντρο τῆς πόλεως. Συμμετεῖχε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου, νέοι μὲ σημαῖες καὶ λάβαρα, ἱερόπαιδες, ὁ ἱερὸς Κλῆρος (συμμετεῖχε καὶ ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ ἀπὸ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ) ὑπὸ τὸν Σεβ/το Ποιμενάρχη, Μοναχὲς ἀπὸ τὴν Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν. Ἐπρόκειτο γιὰ ὁμολογιακὴ καὶ πνευματικὴ πανδαισία.

            Τέλος πρὸ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπέμφθηκε δέησις, ἀνακρούσθηκε ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος, διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο ἀπὸ τὸν ἑορτάζοντα π. Ἀπόστολο, καὶ προσφέρθηκαν σὲ ὅλους τοὺς πιστοὺς κεράσματα. 

Scroll to Top