Ἑορτὴ Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὰ Φάρσαλα

            Τὴν Τετάρτη, 29-6/12-7-2023, ἑόρτασε στὴν μνήμη τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου ὁ ὁμώνυμος Ἱερὸς Ναός μας στὰ Φάρσαλα.

            Τὸ ἀπόγευμα στὸν Μεγάλο Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου, Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ, καὶ ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης ἐκ Λαρίσης. Ἔψαλε ὁ ἀδ. Χρῆστος Μανώλης.

            Κατὰ τὴν Λιτὴ ἔγινε περιφορὰ πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἀνεπέμφθη δέησις καὶ εὐλογήθηκε ἡ ἀρτοκλασία. Ἐν συνεχείᾳ, ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, ἐψάλησαν τὰ Ἀπόστιχα καὶ πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη ὁμιλία.

            Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Προέστη ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ δύο πατέρες Γεώργιοι. Προσῆλθαν μεταξὺ τῶν πιστῶν καὶ ὁ Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Ἰ. Ἐσκίογλου καθὼς καὶ ἡ ὑποψήφια Δήμαρχος Κ. Παναγιωτοπούλου.

            Πρὸ τοῦ Δι΄ εὐχῶν ὁ λειτουργῶν Ποιμενάρχης ἐκφώνησε ἑόρτια ὁμιλία γιὰ τὴν ἐπικαιρότητα πνευματικῶν μηνυμάτων ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου.

            Ἐκτὸς τοῦ Ναοῦ προσφέρθηκαν στοὺς πιστοὺς κεράσματα καὶ παρετέθη τράπεζα γιὰ ὅσους παρέμειναν.

Scroll to Top