Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Τσεχία

Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Τσεχία, ὅπου κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη λόγῳ τῆς δυσχερῶν περιστάσεων δὲν εἶχε κατορθώσει νὰ μεταβεῖ. Εἶχε μαζί του τὸ ζεῦγος Κων/νου καὶ Ἀργυρῆς Γκέκα ἀπὸ τὴν Λάρισα.

            Τὸ Σάββατο, 18-6/1-7-2023, τέλεσε τὰ Θυρανοίξια στὸν νέο Ἱερὸ Ναό μας τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Γοράσδου στὸ Ὀλμπραμοβίτσε τῆς Μοραβίας. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Αἰδ. π. Κάρολος καὶ ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος Γιάν, μεταφραστὴς τοῦ Σεβ/του. Παρέστησαν ἐπίσης οἱ Κληρικοί μας Αἰδ. π. Ἱερεμίας ἀπὸ τὴν Τσεχία καὶ ὁ Αἰδ. π. Βλαδίμηρος ἀπὸ τὴν Σλοβακία. Ἐπίσης, ἀρκετοὶ Ὀρθόδοξοι πιστοί, ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν μὲ εὐλάβεια. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἔψαλλαν κατὰ τὴν τοπικὴ παράδοση, δίδοντες ἰδιαίτερα προσευχητικὸ τόνο στὴν θεία Λατρεία.

            Ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε ἡ Ἀκολουθία τῶν Θυρανοιξίων καὶ ὁ Ἁγιασμὸς τοῦ Ναοῦ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικά, ἀκολούθησε ἡ τέλεση τῆς πρώτης ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν προέστη ὁ Σεβ/τος Τοποτηρητὴς Μοραβίας κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος στὸ τέλος αὐτῆς ἐκφώνησε οἰκοδομητικὸ κήρυγμα.

            Προηγήθηκε συγκινητικὴ προσφώνηση ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο π. Κάρολο πρὸς τὸν λειτουργοῦντα Μητροπολίτη, στὸν ὁποῖον προσέφερε μέσῳ πιστῶν δῶρα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ.

            Κατόπιν παρετέθησαν κεράσματα σὲ ὅλους τοὺς πιστούς, μὲ τοὺς ὁποίους ὁ ἐπισκέπτης Ἀρχιερεὺς εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ γνωρισθεῖ καλύτερα καὶ νὰ ἀπαντήσει σὲ πνευματικὰ ἐρωτήματά τους.

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ Σεβ/τος Τοποτηρητὴς μετέβη στὸ Γιεζντοβίτσε, ὅπου χοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ ἑορτάζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ.

            Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 19-6/2-7, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία, στὴν ὁποία προέστη ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης κ. Κλήμης καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ἱερεμίας, καὶ οἱ Ἱερεῖς π. Βλαδίμηρος, π. Γεώργιος, π. Κάρολος καὶ π. Χαρίτων.

            Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοὶ καὶ οἱ ὕμνοι ἐψάλησαν κυρίως στὰ τσεχικά, μὲ χρήση καὶ τῆς ἑλληνικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς σλαβονικῆς.

            Στὴν Ὁμιλία του ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο Ἰωάννη καὶ σὲ σημεῖα τοῦ βίου καὶ τῆς διδασκαλίας του τὰ ὁποῖα παραδειγματίζουν καὶ ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν πνευματική μας βοήθεια καὶ στήριξη. Ἐπίσης, ἔκανε ἰδιαίτερη μνεία καὶ στὸν Εὐεργέτη τῆς Ἐκκλησίας μας Μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Λεόντιο (Φιλίπποβιτς), ἐγκάρδιο ἀδελφὸ καὶ φίλο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη τὴν αὐτὴ ἡμέρα κατὰ τὸ ἔτος 1971, ἐπικαλεσθεὶς τὴν βοήθεια καὶ πρεσβεία ἀμφοτέρων ἐφ’ ὅλων τῶν ἀγωνιζομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

            Ἀκολούθησε Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ ἀναμνηστικὴ φωτογραφία ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

            Κατόπιν, παρετέθησαν κεράσματα σὲ παραχωρηθεῖσα αἴθουσα τῆς κώμης πλησίον τοῦ Ναοῦ, ὅπου ὁ π. Ἱερεμίας προσεφώνησε τὸν ἐπισκέπτη Ἐπίσκοπο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ ἀπευθύνει λόγους παρηγορίας στὸ συγκεντρωθὲν Ποίμνιον, ὅπως καὶ ἔγινε.

            Ἀργότερα, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ συνομιλήσει κατ’ ἰδίαν μὲ Κληρικούς μας, σχετικὰ μὲ θέματά τους.

            Τὴν Δευτέρα, 20-6/3-7, πραγματοποιήθηκε προσκύνημα σὲ ἱερὸ τόπο τῆς Μοραβίας, στὸ καλούμενο «ὄρος τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος», ὅπου ἡ μετάβαση ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ πέρα ἔγινε μὲ τὰ πόδια ἐντὸς ἐπιβλητικοῦ δασικοῦ τοπίου. Στὴν περιοχὴ αὐτὴ κατὰ παράδοσιν οἱ πρῶτοι Ἱεραπόστολοι τῆς Μοραβίας Θεσσαλονικεῖς Ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος δραστηριοποιήθηκαν, ἔκτισαν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ρώμης καὶ ἀπέθεσαν τμῆμα τῶν ἱερῶν Λειψάνων του, καὶ ἐπίσης ἵδρυσαν Ἱερὰ Μονή.

            Ὁ Σεβ/τος Τοποτηρητὴς Μοραβίας κ. Κλήμης μετὰ τῶν Κληρικῶν μας π. Ἱερεμίου, π. Βλαδιμήρου, π. Καρόλου καὶ π. Γεωργίου, ὅπως καὶ ὁμάδος εὐλαβῶν πιστῶν μας, θαύμασαν τὴν ὡραιότητα καὶ ἱερότητα τοῦ χώρου. Στὰ θεμέλια τοῦ ὑφισταμένου ἀρχαίου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος τελέσθηκε ἡ Ἀκολουθία τοῦ «Ἀκαθίστου», δηλ. Χαιρετισμῶν, τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὰ τσεχικά, κατ’ ἀπαγγελίαν τοῦ π. Καρόλου καὶ κατανυκτικὴ μουσικὴ ὑπόκρουση τῶν πιστῶν, σύμφωνα μὲ τὴν σλαβονικὴ παράδοση.  

            Οἱ προσκυνητὲς εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ξεκουρασθοῦν ψυχικὰ καὶ σωματικὰ στὸν ἐπιβλητικὸ χῶρο καὶ νὰ ὠφεληθοῦν καὶ πάλιν ἀπὸ τὶς διδαχὲς τοῦ ἐπισκέπτου Ἀρχιερέως σὲ ἐνδιαφέροντα πνευματικὰ ἐρωτήματά τους. Ἐπίσης, πραγματοποιήθηκε ἐκεῖ συνάντηση καὶ μὲ ἐνδιαφερόμενο Κληρικό, ὡρίμου καὶ καλλιεργημένου πνευματικὰ ἀνθρώπου.

            Τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως, Τρίτη, 21-6/4-7, ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης εἶχε συναντήσεις μὲ πιστοὺς καὶ κατηχουμένους στὸν Ἱερὸ «κατακομβικὸ» Ναό μας τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων καὶ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου στὴν Πράγα, πρωτεύουσα τῆς Τσεχίας, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀναχώρησή του γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

            Ἐπρόκειτο γιὰ εὐλογημένη ἐπίσκεψη, πλήρη θείων δωρεῶν, μὲ ἐλπίδες γιὰ καλύτερη ἀνάπτυξη καὶ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου παρουσίας μας στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, σύμφωνα μὲ τὴν ἀληθινὴ κληρονομία τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου.

Scroll to Top