Ὁμιλία Κυριακῆς Πεντηκοστῆς

Ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαρίσης, τὴν 22-5/4-6-2023, μὲ τίτλο: «Δράση Ἁγίου Πνεύματος».

Scroll to Top